CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM VIỆT PHÁP SHAL – NHÀ MÁY VIỆT PHÁP SHAL

TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

Nhôm Việt Pháp Shal với chiều dài phát triển của mình luôn ấp ủ những KHÁT VỌNG lớn, đó là chung sức vì một Việt Nam giàu đẹp, quật khởi và hoà ái. Trên bước đường đó, mỗi tổ chức là một thành tố quan trọng. VPS coi khát vọng đó cũng là sứ mệnh của chính mình

Trên nền tảng kế thừa và phát huy những tinh hoa công nghệ cao của thế giới

Tất cả những nhu cầu về một hệ sản phẩm Nhôm có chất lượng tiêu chuẩn quốc tế

Cam kết về Trải nghiệm khách hàng hoàn hảo

Chính sách khách hàng cạnh tranh

Bảo vệ môi trường
100%
Phụng sự vì lợi ích cộng đồng
100%
500
Dự án hoàn thành
320
Cán bộ và nhân viên
30000
Tấn nhôm đã sản xuất
40
Nhà phân phối trên cả nước

HỢP LỰC - KIẾN TẠO - PHÁT TRIỂN​

Những giá trị của VPS là sự kết tinh của những nỗ lực Đoàn Kết – Sự Hợp Sức của những nguồn lực.

Sản phẩm/Dịch vụ của VPS là những nỗ lực bền bỉ không ngừng. Trong đó sự đổi mới phải tạo dựng Sáng Tạo.

VPS theo đuổi hoài bão vì một tương lai thịnh vượng. Sự cải thiện về chất lượng, chiều sâu luôn song hành với sự tăng trưởng về lợi ích dành cho 3 bên: Khách hàng – Đối tác – Nhân sự.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

PHẨM CHẤT THƯƠNG HIỆU