Content Marketing
Full Time

Content Marketing

 • Phòng Marketing
 • Tòa nhà 3D, Duy Tân, Hà Nội
Giám đốc kinh doanh công nghiệp
Full Time

Giám đốc kinh doanh công nghiệp

 • Phòng Kinh doanh
 • Tòa nhà 3D, Duy Tân, Hà Nội
Sales Công nghiệp
Full Time

Sales Công nghiệp

 • Phòng Kinh doanh
 • Tòa nhà 3D, Duy Tân, Hà Nội

ỨNG TUYỂN VÀO CÁC VỊ TRÍ

Yêu cầu ứng tuyển

Ứng viên cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và các giấy tờ cần thiết khi tham gia ứng tuyển:

 • Bằng cấp bản sao
 • CV tiếng Anh – tiếng Việt
 • Mẫu đơn xin việc

0976 569 709

info@vietphapshal.com.vn

  TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ